Общи условия – DIPLOMIRANE.BG


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DIPLOMIRANE.BG

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.
Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.diplomirane.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Дипломиране ЕООД, ЕИК: 204492871, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Рилски езера“ № 15, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.diplomirane.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.diplomirane.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.diplomirane.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

II. УСЛОВИЯ ЗА ИПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че diplomirane.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
 2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко, или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. diplomirane.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.
 3. Всички информационни материали в сайта www.diplomirane.bg  попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и разпространението на публикуваните материали с каквато и да е обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. По желание на трета страна да публикува част от информационните материали, е задължително това да става след изрично, писмено разрешение от Управителя на “Дипломиране“ ЕООД. Всяко друго действие е противозаконно и следва да бъде третирано като такова.
 4. “Дипломиране“ ЕООД не носи отговорност ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти е възможно да не са налични в момента. За актуална информация, относно наличността на продуктите, може да се свържете с консултантите на “Дипломиране“ ЕООД, на посочените в сайта контакти. “Дипломиране“ ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги, продукти, софтуера и функционалностите на сайта www.diplomirane.bg.
 5. Всички стоки, публикувани на сайта www.diplomirane.bg са посочени в крайни цени в български лева. Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Дипломиране ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.diplomirane.bg

III. ПОКУПКА ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 1. Всеки Потребител има право да закупи стока от “ДИПЛОМИРАНЕ“ ЕООД, на цена посочена в сайта. Потребителят може да направи поръчка в МАГАЗИНА без регистрация. Необходимо е да предостави еднократно всичките си лични данни, които се изискват за осъществяването на покупко продажбата. Всеки потребител има право да избере стоката, количеството, начина на плащане и доставка според предложените на Сайта варианти.
 2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със diplomirane.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена при нейното потвърждаване, следвайки инструкциите в уебсайта. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката, обявена в сайта.
 3. При допуснати технически грешки или предоставянето на непълна и неточна информация в данните за поръчката от страна на Потребителя, Дипломиране ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са предоставили Лични данни се съгласяват да бъдат обработвани от diplomirane.bg , по електронен път, при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ, от служител на “Дипломиране“ ЕООД.
 2. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от МАГАЗИНА.
 3. www.diplomirane.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 4. www.diplomirane.bg  си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставките на територията на Република България се извършват чрез куриерските фирми Еконт Експрес www.econt.com. В зависимост от желанието на клиента, доставката може да бъде направена до офис на Еконт експрес или до адрес на клиента.
 2. Цената за доставката се определят по тарифата на съответната куриерска фирма и зависят от теглото, размерите на пратката и сумата на наложения платеж. Всички разходи (за куриерски услуги) за транспортиране на стока до и от клиента са за негова сметка освен ако изрично не е договорено друго.
 3. Доставката на поръчаните стоки се извършва до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката. Дипломиране ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. „Дипломиране“ ЕООД не носи отговорност при забавяне на пратки от страна на куриерските фирми, поради влошени метеорологични условия или друга причина, независеща от „Дипломиране“ ЕООД.
 4. ”Дипломиране“ ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

VI. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на diplomirne.bg или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

VII. ДРУГИ

 1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия. www.diplomirane.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
 2. Дипломиране ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 3. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че diplomirane.bg е свързан с тази мрежа, diplomirane.bg не гарантира, че потокът информация към и от diplomirane.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.
 4. Дипломиране ЕООД управлява този Сайт от офиса си в София, България. diplomirane.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Координатите на diplomirane.bg са следните:
Фирма: ДИПЛОМИРАНЕ ЕООД
ЕИК: 204 492 871
МОЛ: Н. Мишев
Седалище: София, ул. Рилски езера 15

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА DIPLOMIRANE.BG. С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБСАЙТ DIPLOMIRANE.BG (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Последна актуализация на 11.07.2018